تغذیه و ذهن
 • بی اشتهایی عصبی یا Anorexia nervosa

  بی اشتهایی عصبی چیست؟

  یک گرسنگی ارادی می باشد که منجر به لاغری می شود. میزان بروز آن در خانم ها 10 برابر اقایان است و معمولا در نوجوانی و اوایل بزرگسالی دیده می شود. 50 تا 70 درصد این بیماران دچار افسردگی هستند. عوامل ژنتیکی، محیطی و روانی در این بیماران نقش دارد. بیش اشتهایی عصبی اگر در سنین کودکی رخ دهد منجر به کوتاه قدی می شود.

 • غلبه بر موانع کاهش وزن

  عوامل زیادی وجود دارند که مانع موفقیت افراد در کاهش وزن می شوند. این عوامل شامل فقدان حمایت اجتماعی، ورزش نکردن،  فقدان نیروی اراده و احساساتی هستند که بر خلاف مسیر رسیدن به هدف (مثل استرس و احساسات تأثیرگذار بر غذا خوردن) عمل می کنند.  موانع ذکر شده مانع از رسیدن به کاهش وزن بوده و در صورتی که مهارتهای غلبه بر این موانع آموخته نشوند، ممکن است در راه رسیدن به هدف ناکام بمانیم.

 • بیش خوری ناشی از استرس
  به نظر می رسد استرس بر دریافت غذایی تاثیر می گذارد. مطالعات متعددی که بسیاری از آنها در حیوانات  انجام شده است نشان داده اند، که اضطراب جسمی یا احساسی باعث افزایش مصرف مواد غذایی پرچرب، با قند  بالا یا هر دو می شود.